Echtscheiden-online
Scheiding zonder rechtszaak
    
Menu
Geregistreerd  
Familie mediator
[image:image-1]
Goal Mediation
Doelgerichte scheidingsbemiddeling

Telefoon:  0102236702
Mobiel:     0619989339
Geregistreerd  
Familie mediator
Geregistreerd  
Familie mediator
Beoordeeld met een: [image:image-0]
Gratis consult Tel. 06-19989339
    
  Goal Mediation
Doelgerichte bemiddeling
    
Ga naar de inhoud
Afspraken ˇ

Een ouderschapsplan wat praktisch werkt

Wanneer wordt een ouderschapsplan gemaakt

Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Dan maakt u samen als ouders een ouderschapsplan waarin de afspraken staan over de verzorging en opvoeding van uw kinderen.

Wat staat er in een ouderschapsplan?

In het ouderschapsplan worden afspraken opgenomen over de zorg, de opvoeding en de omgang met de kinderen. Hoe ouders elkaar informeren over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld de schoolkeuze. De kosten van de verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen (kinderalimentatie).

Aanvullende afspraken opnemen in het ouderschapsplan

Aanvullende afspraken in het ouderschapsplan kunnen zaken zijn die ouders belangrijk vinden in de opvoeding. Bepaalde regels (bedtijden, huiswerk), opvattingen over geloof, normen en waarden en besluiten over straf. Contact met familie, verjaardagen, uitjes, vakantie enzovoorts.

Is een ouderschapsplan wettelijk verplicht?

Het ouderschapsplan opmaken bij uit elkaar gaan met miderjarige kinderen is wettelijk verplicht voor:
  • ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben (met of zonder gezamenlijk gezag);
  • samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Ouders die scheiden of uit elkaar gaan zijn sinds 2009 verplicht om samen een ouderschapsplan op te stellen. Dit geldt tevens voor als u gaat ‘scheiden van tafel en bed’. Het is tevens voor ouders met gezamenlijk gezag die op verschillende adressen wonen aan te raden om een ouderschapsplan te stellen.

Welke basis afspraken staan er in het ouderschapsplan?

  • hoe u de kinderen heeft betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan;
  • hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling);
  • hoe en hoe vaak u elkaar informatie geeft over uw kind;
  • hoe u samen beslissingen neemt over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze;
  • de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

Kind betrekken bij het ouderschapsplan

Betrek uw kind bij het ouderschapsplan wanneer u afspraken maakt die over hen gaan. Als u dit op prijs stelt kan u met de scheidingsexpert van tevoren bespreken hoe u dit aanpakt. Voor kinderen is het belangrijk dat er naar ze wordt geluisterd en dat ze niet klem komen te zitten. Bij een scheiding zijn kinderen zeer kwetsbaar, duidelijkheid en liefde brengt balans.

Ouderschapsplan opstellen

Echtscheiden-online heeft een concept ouderschapsplan die u zelf naar wens kunt aanpassen. Onze echtscheidingsexpert helpt waar nodig met tips en adviezen. Uitgangspositie is een praktisch uitvoerbaar plan die bij alle betrokkenen een gevoel van rust brengt.

Het ouderschapsplan aanpassen

Kinderen ontwikkelen zich voortdurend en situaties veranderen, wij adviseren daar in het ouderschapsplan rekening mee te houden. Het is handig om af te spreken dat u elkaar informeert over veranderingen en hoe u afspraken aan gaat passen. Dit kan altijd via Echtscheiden-online of onze mediator.
Wij staan voor u klaar

Kennisbank

Over gevoelens
Over de verdeling
Over afspraken
Navigatie
Echtscheiden-online

Reiger 9
      
3191 GB Hoogvliet


0103046150    
     
Kvk-nummer: 60988606

Copyright © Echtscheiden-online.nl
Terug naar de inhoud