Maakt het uit of een vordering wordt gekwalificeerd als vordering tot verdeling van een overgeslagen goed ex. art. 3:179 lid 2 BW of als een vordering tot verdeling van een gemeenschappelijk goed ex. art. 3:178 BW? Verjaring.

De vrouw heeft gevorderd, voor zover in cassatie van belang, dat de man wordt veroordeeld tot betaling van het haar toekomende aandeel van de reeds uitgekeerde pensioenbedragen en van de toekomstige, maandelijks aan de man uit te keren, pensioenbedragen telkens nadat deze aan hem zijn uitgekeerd. Ter onderbouwing van haar vordering heeft de vrouw gesteld dat de door de man tijdens het huwelijk van partijen opgebouwde pensioenrechten in de gemeenschap van goederen zijn gevallen en derhalve tussen partijen moeten worden verrekend.
Lees meer...

Wanneer verjaart een alimentatiebeschikking? Hoe moet men stuiten?

De alimentatievordering verjaart na verloop van 5 jaar tenzij de verjaringstermijn is gestuit. Dit vloeit voort uit artikel 3:324 lid 3 BW.
Lees meer...