Rechtsverwerking

Dient afrekening van huishoudkosten jaarlijks plaats te vinden na afloop van ieder kalenderjaar of kan dat ook aan het einde van het huwelijk? Rechtsverwerking (Ter Kuile/Kofman)

Partijen zijn in 1955 met elkaar gehuwd. In de tussen hen geldende huwelijksvoorwaarden is onder meer bepaald dat de vrouw het vrije genot heeft van haar inkomsten en dat de de kosten van de huishouding, de opvoeding van de uit het huwelijk geboren kinderen en alle verdere uit het huwelijk voortvloeiende kosten door de man zullen worden gedragen. De vrouw werkte voor de BV van de man van de man en zij heeft daarvoor nimmer salaris ontvangen. Op deze wijze heeft zij indirect bijgedragen in de kosten van de huishouding en vraagt nu verrekening over een reeks van jaren.
Lees meer...