Vechtscheiding waarbij de ondertoezichtstelling wordt uitgesproken. Rustperiode.

Het hof overweegt dat de moeder en de vader na de echtscheiding zo zeer met elkaar in een strijd verwikkeld zijn geraakt en zijn gebleven dat een continuering van deze situatie naar het oordeel van het hof een ernstige bedreiging in de ontwikkeling van de kinderen meebrengt.
Lees meer...

Onvoldoende is komen vast te staan dat de ontwikkelingsbedreigingen niet in het vrijwillige kader kunnen worden weggenomen. OTS niet (meer) noodzakelijk.

Het hof gaat ervan uit dat de vader de noodzakelijke hulpverlening verder gestalte zal geven en zal accepteren. Indien dit niet het geval zou blijken en/of de ingezette hulpverlening in het vrijwillig kader onvoldoende is om de ontwikkelingsbedreiging van de kinderen weg te nemen zal alsnog hulpverlening in een gedwongen kader aan de orde zijn.
Lees meer...

Is ondertoezichtstelling een passende maatregel nu de moeder al enige tijd volop met de hulpverlening meewerkt?

Bureaucratie lijkt ervoor te zorgen dat de huidige hulpverleenster (met wie moeder een goede klik heeft) van de zaak wordt gehaald indien er geen ondertoezichtstelling wordt uitgesproken.
Lees meer...

Niet verlengen van een omgangs-OTS omdat het de strijdende ouders contraproductief een strijd-podium geeft

In deze bijzondere zaak oordeelt de rechtbank dat er geen verlenging moet komen van de omgangs-OTS en legt de bal terug bij de ouders.
Lees meer...

Ondertoezichtstelling van Laura blijft gehandhaafd

Het hof is met de rechtbank van oordeel dat er nog steeds goede gronden zijn om Laura onder toezicht te stellen zodat de ondertoezichtstelling gehandhaafd blijft. Laura en haar vader treffen weliswaar voorbereidingen voor de zeiltocht om de wereld, maar deze acht het hof nu niet voldoende om de risico’s weg te nemen.
Lees meer...

Is het slaan van kinderen een reden voor ondertoezichtstelling?

In deze zaak hebben de ouders toegegeven de kinderen te slaan uit geloofsovertuiging en zonder boosheid. Volgens de ouders straffen zij met een roede en doen zij dat uit liefde. Inmiddels zouden zij niet meer slaan.
Lees meer...