Gebruiksvergoeding

Kan wettelijke rente over een toegekende gebruiksvergoeding worden toegewezen over een vóór de datum van beschikking gelegen periode?

Het hof heeft bepaald dat de door de man verschuldigde gebruiksvergoeding moet worden vermeerderd met de wettelijke rente telkens vanaf de eerste dag van iedere maand dat de man de gebruiksvergoeding verschuldigd is en deze niet heeft voldaan. Tegen dit onderdeel in het dictum wordt volgens de Hoge Raad terecht opgekomen.
Lees meer...

Wanneer kan een gebruiksvergoeding worden gevraagd? Verschillende fasen onderscheiden.

De man stelt dat de vrouw aan hem een redelijke gebruiksvergoeding verschuldigd is, nu de vrouw ongeveer zeven jaar lang gebruik maakt van de echtelijke woning, terwijl de man is verstoken van het gebruik en genot waarop hij als deelgenoot recht heeft.
Lees meer...

Rechtbank stelt gebruiksvergoeding vast met ingang van de datum van inschrijving echtscheidingsbeschikking.

De vrouw heeft geen bezwaar tegen het toekennen van het voortgezet gebruik van de echtelijke woning aan de man. Zij wenst wel dat aan haar een gebruiksvergoeding wordt toegekend.
Lees meer...