Kan een verwekker van een kind ontvankelijk zijn bij een verzoek om omgang terwijl hij geen family life heeft?

De man stelt dat de rechtbank hem ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard in zijn verzoek tot vaststelling van een omgangsregeling met [de minderjarige] en derhalve ten onrechte niet aan een inhoudelijk oordeel met betrekking tot dat verzoek is toegekomen. De man voert daartoe aan dat, zoals volgt uit jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM), ook in geval er geen sprake is van ‘family life’ zoals bedoeld in artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), de betrekking tussen de biologische vader en het kind onder de bescherming van dat artikel kan vallen, namelijk onder de noemer van ‘private life’.
Lees meer...

Biologische vader wordt omgang ontzegd. Geen family life

Voor de biologische vader die omgang wenst is het echt noodzakelijk dat hij family life (nauwe persoonlijke betrekking) heeft met het kind. Hoe wordt deze norm ingevuld?
Lees meer...