Wijziging partneralimentatie. Niet-wijzigingsbeding. Falend beroep op dwaling en misbruik van omstandigheden.

De man heeft zich in eerste aanleg beroepen op de vernietigbaarheid van het in artikel 2 van het echtscheidingsconvenant neergelegde niet-wijzigingsbeding op grond van dwaling. De rechtbank heeft dit beroep getoetst aan de vereisten van artikel 6:228 Burgerlijk Wetboek (BW) en geoordeeld dat aan die vereisten niet is voldaan.
Lees meer...

Kunnen huwelijkse voorwaarden worden vernietigd wegens dwaling? Afwijking van artikel 150 Rv. (Zeeuwse notaris).

De vrouw heeft aan haar vermelde vordering ten grondslag gelegd dat de man haar heeft bewogen tot de opheffing van de huwelijksgemeenschap door huwelijkse voorwaarden overeen te komen, zonder haar te informeren over de inhoud en gevolgen van de (akte van) huwelijkse voorwaarden en dat zij de akte heeft ondertekend omdat zij blind vertrouwde op [eiser] en op zijn integriteit (zowel in zijn hoedanigheid van echtgenoot als in die van kandidaat-notaris en toekomstig notaris). Voorts stelde zij dat zij voorafgaand aan 18 april 1986 niet door de man is geïnformeerd over de inhoud en gevolgen van de huwelijkse voorwaarden, noch een conceptakte heeft ontvangen; evenmin heeft de notaris haar, ten tijde van het passeren van de akte, geïnformeerd over de inhoud en gevolgen van de akte van huwelijkse voorwaarden.
Lees meer...

Verdeling eenvoudige gemeenschap. Algemene dwalingsregeling niet van toepassing

Het gerechtshof heeft in deze zaak het bepaalde in artikel 3:199 BW over het hoofd gezien. De algemene dwalingsregeling is niet van toepassing op een verdeling.
Lees meer...

Vreemdgaan grond voor dwaling. Samenlevingsovereenkomst waarin de man verregaande financiele verplichtingen aanging met de vrouw werd vernietigd.

Vrijheid om hoogstpersoonlijke informatie niet met partner te delen. Schending mededelingsplicht ter zake niet snel aan te nemen. Bijzondere, door dwalende aannemelijk te maken, omstandigheden kunnen dit anders maken. Sterk met feiten en inhoud van overeenkomst verweven oordeel. Vrouw had man bezworen dat zij de relatie met een andere man had beëindigd. Hierover had zij niet de waarheid gesproken.
Lees meer...

Kredietcrisis heeft geen invloed op nakoming van echtscheidingsconvenant

Nakoming echtscheidingsconvenant, overmacht, dwaling, onvoorziene omstandigheden en de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid.
Lees meer...

Vaststellingsovereenkomst vernietigd voor benadeling van meer dan een kwart

Partijen hebben afspraken gemaakt over de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden in een vaststellingsovereenkomst. Onder omstandigheden kan ook een vaststellingsovereenkomst vernietigd worden voor benadeling van meer dan een kwart.
Lees meer...

Wanneer kan een overeengekomen verdeling worden vernietigd wegens dwaling op grond van art. 3:196 BW?

De vrouw is kort voorafgaande aan het opstellen van een echtscheidingsconvenant opgenomen geweest in een psychiatrische inrichting. Zij tekent een overeenkomst waarbij zij afstand doet van de waarde van aandelen van een B.V. die in de huwelijksgoederengemeenschap vielen.
Lees meer...