Duurzame ontwrichting

Bezwaren van godsdienstige aard tegen toewijzing van het echtscheidingsverzoek.

De man klaagt dat het hof zijn bezwaren heeft miskend omdat hij, met zijn betoog dat partijen ervoor hebben gekozen “een Goddelijk recht te volgen”, bedoelde dat partijen naar burgerlijk recht − dus niet: naar kerkelijk recht − een afwijking van art. 1:151 BW zijn overeengekomen.
Lees meer...