Omkering bewijslast bij vermoeden benadeling gemeenschap?

De vrouw heeft gesteld dat zij in bewijsnood verkeert en dat er in onderhavige zaak op grond van redelijkheid en billijkheid aanleiding is om de bewijslast om te keren zodat het de man is die moet aantonen dat er geen sprake is van benadeling van de gemeenschap.
Lees meer...

Verdeling gemeenschap van goederen, benadeling. De man dient aan de vrouw een vergoeding te betalen in verband met benadeling van de gemeenschap.

De man heeft over het saldo op de spaarrekening beschikt en nu vaststaat dat het tot de gemeenschap behorende spaartegoed in de periode gelegen tussen voornoemde data met afgerond € 27.000,- is afgenomen, ligt het in beginsel op de weg van de man hierover deugdelijk verantwoording af te leggen.
Lees meer...

Vaststellingsovereenkomst vernietigd voor benadeling van meer dan een kwart

Partijen hebben afspraken gemaakt over de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden in een vaststellingsovereenkomst. Onder omstandigheden kan ook een vaststellingsovereenkomst vernietigd worden voor benadeling van meer dan een kwart.
Lees meer...

Wanneer kan een overeengekomen verdeling worden vernietigd wegens dwaling op grond van art. 3:196 BW?

De vrouw is kort voorafgaande aan het opstellen van een echtscheidingsconvenant opgenomen geweest in een psychiatrische inrichting. Zij tekent een overeenkomst waarbij zij afstand doet van de waarde van aandelen van een B.V. die in de huwelijksgoederengemeenschap vielen.
Lees meer...