Advocaat legt in een alimentatiezaak niet het hele procesdossier uit de eerste aanleg over bij het gerechtshof. Niet-ontvankelijk.

Het hof oordeelt in deze zaak als volgt. Nu de man bij zijn beroepschrift slechts de beschikking waarvan beroep heeft gevoegd en ondanks herhaald rappel niet de overige (proces)stukken uit de eerste instantie heeft overgelegd, is het hof onvoldoende geïnformeerd en niet, althans onvoldoende in staat het hoger beroep van de man te beoordelen. De man zal in het door hem ingestelde hoger beroep niet-ontvankelijk worden verklaard.
Het onbegrijpelijke voor mij aan deze casus is dat de betrokken advocaat niet gewoon de processtukken uit de eerste aanleg aan het gerechtshof heeft toegezonden. De sanctie die daarop staat van het gerechtshof is begrijpelijk en zuur voor de justitiabele.
Gerechtshof Amsterdam, 2 februari 2010, LJN
BL3462