De vrouw doet afstand van partneralimentatie in ruil voor een Volkswagen Polo. Volgens het gerechtshof is er sprake van misbruik van omstandigheden bij het sluiten van de vaststellingsovereenkomst.

Vast staat dat er een door partijen getekende vaststellingsovereenkomst van 25 maart 2015 met betrekking tot de partneralimentatie is, waarbij de vrouw afziet van partneralimentatie in ruil voor de levering aan haar van een auto, Volkswagen Polo. De vrouw heeft gemotiveerd gesteld dat deze vaststellingsovereenkomst is aangegaan onder invloed van een wilsgebrek. Zij heeft daarbij onder meer verwezen naar een eerdere, voor haar gunstiger “vaststellingsovereenkomst” van 28 februari 2015. Niet in geschil is dat de advocaat van de vrouw, anders dan de advocaat van de man, niet is betrokken bij de totstandkoming van de overeenkomst. Volgens de vrouw is zij de overeenkomst van 25 maart 2015 aangegaan omdat zij als gevolg van het niet (volledig) betalen van de kinderalimentatie en partneralimentatie in geldnood zat, incasso van de alimentatie mede als gevolg van de weigering van de werkgever van de man om een verklaring af te leggen richting het LBIO niet wilde vlotten en de man dreigde dat zij helemaal niets zou krijgen als zij de overeenkomst niet tekende. De man heeft deze stellingen van de vrouw onvoldoende (gemotiveerd) betwist. Het hof is dan ook van oordeel dat de vrouw genoegzaam heeft aangetoond dat de vaststellingsovereenkomst onder invloed van misbruik van omstandigheden is aangegaan. Gelet op het vorenstaande passeert het hof het beroep van de man op de vaststellingsovereenkomst.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 september 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:6900