Verdelen van een lijfrentepolis. Pas op fiscale valkuil!

Verdeling lijfrentepolis. Heeft deelgenoot recht op splitsing in plaats van toedeling met uitkering van overwaarde in verband met fiscale consequenties?
Lees meer...

Geregistreerd partnerschap om overdrachtsbelasting te omzeilen. Fraus legis!

Geregistreerd partnerschap voor de duur van één dag. Beroep op vrijstelling voor de heffing van overdrachtsbelasting van verdeling van de tot de gemeenschap van goederen behorende onroerende zaken. Wetsontduiking. Fraus legis.
Lees meer...

Sinds 1 januari 2011 is scheiden soms beter voor fiscale partners

Sinds de invoering van het nieuwe fiscale partnerbegrip moedigt de fiscus is sommige gevallen de echtscheiding aan.
Lees meer...

Wijziging fiscaal partnerschap levert toch geen risico op in 2011 voor scheidende partijen

Met ingang van 1 januari 2011 wordt een nieuw partnerbegrip gei╠łntroduceerd. In de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR) wordt een basispartnerbegrip gei╠łntroduceerd dat voor alle fiscale wetten zal gelden. Het gevaar schuilde in het moment waarop het fiscaal partnerschap voor gehuwden zou vervallen. Sedert 12 november 2010 is er een wijziging gekomen in deze materie waardoor alles bij het oude blijft.
Lees meer...

Komt een alimentatieplichtige met terugwerkende kracht in aanmerking voor aftrek van levensonderhoud indien hij later kinderalimentatie betaalt?

In het Besluit van 14 februari 2008, nr. CCP2007/3175M over uitgaven voor levensonderhoud, weekenduitgaven voor gehandicapten en scholingsuitgaven van de Staatssecretaris van Financiën valt onder het kopje "Met terugwerkende kracht betaalde alimentatie" te lezen:

"Een belastingplichtige voldoet met terugwerkende kracht aan zijn alimentatieverplichtingen jegens zijn kinderen over eerdere jaren. Komt hij voor die jaren alsnog in aanmerking voor aftrek van uitgaven voor levensonderhoud?
Lees meer...