Toepassing trema normen bij bepaling behoefte jong-meerderjarige onjuist

Het gebeurt niet zoveel dat een uitspraak over de vaststelling van alimentatie sneuvelt bij de Hoge Raad. Er moet dan sprake zijn van een motiveringsgebrek. Dat is het geval in de onderhavige uitspraak.
Lees meer...

Rechter kan zelfstandig de afspraken in een ouderschapsplan toetsen

Pas op voor zogenaamde “echtscheidingsdeskundigen” op internet. Voor u het weet bent u slachtoffer.
Lees meer...

Geregistreerd partnerschap om overdrachtsbelasting te omzeilen. Fraus legis!

Geregistreerd partnerschap voor de duur van één dag. Beroep op vrijstelling voor de heffing van overdrachtsbelasting van verdeling van de tot de gemeenschap van goederen behorende onroerende zaken. Wetsontduiking. Fraus legis.
Lees meer...

Alimentatie vastgesteld met passeren van tremanormen

Behoefte vrouw bepaald aan de hand van privé-ontrekkingen. Draagkracht niet bepaald met behulp van Tremanormen. Hof gaat in op de vraag over welke financiële middelen de man in redelijkheid kan beschikken. Lees meer...

Eigen bijdrage bij zaken familierecht fors omhoog per 1 oktober 2013

Per 1 oktober 2013 treedt het Besluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners (hierna: het Besluit) in werking. Dit Besluit bevat een aantal maatregelen, waarmee wordt beoogd besparingen op de uitgaven voor gefinancierde rechtsbijstand te realiseren.
Lees meer...