Waarderingsgrondslag eenmanszaak. Latente fiscale claims meenemen? Vermenging van privévermogen.

Partijen strijden over de waarderingsgrondslag van een eenmanszaak (intrinsieke waarde of economische waarde). Verder vindt de man dat rekening moet worden gehouden met latente belastingschulden en is er privévermogen van de vrouw op een gezamenlijke rekening gekomen.
Lees meer...

Beleggingsleer en verrekening waarde aandelen b.v.

Huwelijksvermogensrecht. Echtscheiding. Periodiek verrekenbeding. Art. 1:141 lid 3 BW; bewijsvermoeden. Verwerping beroep man op “tenzij”-clausule.
Lees meer...

Vrouw houdt opzettelijk echtscheiding tegen. Aandelen Philips vallen niet in de gemeenschap van goederen.

Het huwelijk van partijen is op 11 juni 2011 door echtscheiding ontbonden. Aan de orde is de vraag tot welke datum de aandelen en opties Philips nog in de huwelijksgemeenschap zijn gevallen.
Lees meer...

Geen draagkracht uit onderneming

De man stelt geen draagkracht te hebben uit zijn onderneming en legt een drietal jaarrapporten over. Nu er verlies geleden is wordt het verzoek tot het betalen van kinderalimentatie afgewezen.
Lees meer...

Checklist voor scheidende koppels

Het Platform Wijzer in geldzaken heeft een website ontwikkeld waarin onder meer aandacht wordt besteed aan echtscheidingen en uit elkaar gaan.
Lees meer...

Niet-wijzigingsbeding voor kinderalimentatie is niet geldig

Partijen zijn in een convenant een niet-wijzigingsbeding met betrekking tot de kinderalimentatie overeengekomen. De rechtbank maakt hier korte metten mee.
Lees meer...

Is een niet met het gezag belaste vader verplicht om omgang te hebben met zijn kind?

Vader wil geen omgang met zijn kind waarvan wel het vaderschap werd vastgesteld. Moeder vond dat dit toch in het belang van het kind was en vroeg de rechtbank een omgangsregeling vast te leggen. De rechtbank legt de omgangsregeling op.
Lees meer...

Partijen zijn gehuwd op huwelijkse voorwaarden. Kan de vrouw de woning terugnemen op grond van artikel 61 lid 4 Fw.

Er wordt veel gedacht dat het opstellen van huwelijkse voorwaarden een zekere waarborg biedt in het geval dat het faillissement wordt uitgesproken van een van de echtgenoten. Dit is zeker niet altijd het geval. Nogmaals de angel van artikel 61 Faillissementswet.
Lees meer...

Kan het aanvragen van het eigen faillissement leiden tot een nihilstelling van alimentatie

Een veel gehoorde opmerking in de praktijk is dat de alimentatieplichtige ”alles kapot maakt” indien hij of zij zou moeten betalen voor de ex-partner. Vaak blijft dit bij een emotionele mededeling maar een enkele keer voegt iemand de daad bij het woord. In dit geval had de man zichzelf failliet laten verklaren. Volgens het gerechtshof had dat geen zin
Lees meer...

Kan partneralimentatie worden vastgesteld voor periode voor inschrijving beschikking

Men moet goed oppassen over welke periode er partneralimentatie wordt gevraagd. In het voorliggende geval had een wijziging van de voorlopige voorzieningen verzocht moeten worden.
Lees meer...