Rechter kan zelfstandig de afspraken in een ouderschapsplan toetsen

De AG van de Hoge Raad geeft in de conclusie duidelijk aan het de rechter vrijstaat zelfstandig te toetsen of de kinderalimentatie correct werd vastgesteld:

Anders dan het middel kennelijk veronderstelt, oordeelt de rechter die de kinderalimentatie vaststelt, zelfstandig met inachtneming van de wettelijke maatstaven, zonder daarbij gebonden te zijn aan hetgeen de ouders ter zake onderling zijn overeengekomen. Dit impliceert dat de rechter van een overeenkomst tussen de ouders kan afwijken, ook zonder dat is voldaan aan de voorwaarden van art. 1:401 BW, volgens welke voorwaarden van relevante gewijzigde omstandigheden of van een grove miskenning van de wettelijke maatstaven sprake dient te zijn.

HR 6 april 2012, LJN: BV2361