Komen inkomsten uit een bijbaantje van een minderjarige in mindering op de behoefte van het kind?

Gezien de gemotiveerde betwisting daarvan door de vrouw, heeft de man onvoldoende aangetoond dat de minderjarige werkzaam is. Bovendien is het hof van oordeel dat als de minderjarige kleine neveninkomsten heeft uit een bijbaantje die inkomsten niet in mindering strekken op haar behoefte.

Gerechtshof Den Haag 24 februari 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:438