Betaling griffierechten verandert

Vanaf 1 november 2010 is de Wet griffierechten in burgerlijke zaken (Wgbz) inwerking getreden. Deze wet vervangt de Wet tarieven in burgerlijke zaken (Wtbz). Deze wet voorziet in een nieuwe regeling van de heffing en inning van griffierechten. Het houdt kort gezegd in dat er minder verschillende soorten tarieven zijn en geeft vaste tarieven aan waarbij ook de hoogte is aangepast. Voor mensen met een laag inkomen is er een vast laag tarief.

Zie voor uitgebreide informatie: rechtspraak.nl