Vreemdgaan geen reden tot beeindiging alimentatie

Het hof overweegt hieromtrent als volgt. Gedrag aan de zijde van de alimentatiegerechtigde kan er toe leiden dat de alimentatieplicht eindigt. Doorslaggevend hierbij is of de omstandigheid die wordt aangevoerd een dermate grievend karakter heeft dat in redelijkheid niet van de alimentatieplichtige gevergd kan worden dat deze partneralimentatie blijft betalen. Daargelaten dat het hof er niet van overtuigd is geraakt dat, zoals de man stelt, de vrouw uitsluitend met hem is gehuwd teneinde de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen, is het hof van oordeel dat geen sprake is van zodanig grievend gedrag van de vrouw jegens de man dat de alimentatieplicht redelijkerwijs behoort te eindigen. Het hof zal derhalve deze stelling van de man passeren.
In deze zaak kreeg de vrouw uiteindelijk geen partneralimentatie omdat zij niet behoeftig was. Zij kon volgens het gerechtshof in haar eigen levensonderhoud voorzien. Dat is, voor alle duidelijkheid, een ander verweer dan het beroep op overspel.
Gerechtshof 's-Gravenhage, 17 februari 2010, LJN
BL6539