In hoger beroep termijn voor inschrijving echtscheidingsbeschikking verstreken. Niet-ontvankelijk.

4.3
Uit de informatie van partijen die nadien, op verzoek van het hof, van partijen is ontvangen is gebleken dat de inschrijving van de bestreden beschikking, zoals reeds werd vermoed, niet tijdig heeft plaatsgevonden en dat mitsdien op grond van artikel 1.163 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek, deze beschikking haar kracht heeft verloren.

4.4
Gelet op het voorgaande hebben partijen geen belang meer bij de aan de echtscheiding gekoppelde en hier in geschil zijnde nevenverzoeken betreffende de verdeling en de partneralimentatie. De man zal derhalve in zijn hoger beroep niet-ontvankelijk worden verklaard.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 januari 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:346