Alimentatie vaker slecht nageleefd

De betalingsmoraal daalt al enkele jaren en blijft afbrokkelen, concludeert het LBIO, dat van het ministerie van Justitie het mandaat heeft gekregen om betalingsachterstanden op het gebied van alimentatie te innen.

,,Eigenlijk krijgen we te veel aanvragen. Ongeveer driekwart van alle rechterlijke beschikkingen komt bij ons terecht omdat er niet wordt betaald en dat is geen goede zaak'', zegt De Bakker. Er is een link met de economische crisis waardoor alimentatieplichtigen minder trouw betalen. Maar die dip had nu enigszins voorbij moeten zijn, stelt De Bakker.

Volgens het LBIO is er een afnemend draagvlak voor alimentatie door de ondoorzichtige rekenmethode die wordt gebruikt om het bedrag te bepalen. Rechters hanteren de zogeheten Tremanormen die 35 jaar geleden voor het eerst zijn opgesteld en in de tussentijd talloze malen aangepast, aldus De Bakker.

Het LBIO is daarom op verzoek van de Raad voor Rechtsbijstand begonnen met een proef om echtparen in scheiding te helpen bij de alimentatieberekening. De informatie van zo'n duizend zaken wordt geanalyseerd door de Universiteit van Tilburg om te komen tot een simpeler rekenmethode die moet leiden tot een betere betaalmoraal.

Bron: Nederlands Dagblad, 6 september 2010.