Moet een ontbindingsvergoeding worden aangewend voor het betalen van alimentatie?

Het feit dat de man zijn ontslagvergoeding via zijn besloten vennootschap “[X.] B.V.” heeft aangewend om zich in te kopen bij Touringcar [C.] B.V. teneinde daar een nieuw inkomen te verwerven acht het hof – anders dan de rechtbank – een passende investering en zal dan ook daarvan uitgaan, ondanks de latere ontbinding van de arbeidsovereenkomst met Touringcar [C.] B.V. Daarom is het de man niet aan te rekenen dat hij deze ontbindingsvergoeding thans niet liquide kan maken, zoals hij naar het oordeel van het hof voldoende heeft toegelicht. De man heeft van [C.] bedongen dat hij zijn gehele investering van € 225.000,= terugkrijgt (zie de vaststellingsovereenkomst tussen de enerzijds de man en anderzijds Holding [Y.] B.V en de heer [Z.] d.d. 30 juni 2008). Zijn vordering van € 100.000,= wordt hem vanaf 1 oktober 2008 in maandelijkse termijnen van € 1.500,= terugbetaald en over zijn resterende vordering van € 125.000,= ontvangt de man met ingang van 1 juli 2008 een maandelijkse rente van € 635,= totdat het hele bedrag zal worden afgelost.

Het hof gaat er van uit dat de bedragen die de man uit deze investeringen maandelijks ontvangt, dienen te worden aangewend om zijn inkomen uit WW vanaf 1 juli 2008 tot 1 maart 2009 aan te vullen en eveneens zijn huidige inkomen uit zijn dienstverband bij OAD voor zover dit ontoereikend is om de vastgestelde partneralimentatie te voldoen. Daarbij merkt het hof op dat inkomen uit vermogen mede in aanmerking wordt genomen bij het bepalen van iemands draagkracht. Voor zover het de maandelijkse aflossing van € 1.500,= betreft, merkt het hof op dat dit vermogen oorspronkelijk was bedoeld om het oude inkomen aan te vullen, zodat ook dit bedrag mede in aanmerking moet worden genomen, gelet op hetgeen hierboven is overwogen met betrekking tot het ontbreken van gegevens met betrekking tot het inkomen van de man bij Connexxion.
Aangezien deze aflossingen van € 1.500,= per maand worden bestemd voor consumptie zal het hof deze fiscaal als inkomsten in box 1 behandelen, zoals ook door de man is verzocht. De rentebetalingen van € 635,= per maand zal het hof behandelen als fiscaal in box III vallend.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 7 juli 2010, LJN BN0781

Samengevat komt deze uitspraak erop neer dat een ontslagvergoeding in beginsel moet worden aangewend voor het betalen van alimentatie tenzij het bedrag anderszins een passende bestemming heeft gekregen zoals het compenseren van een pensioennadeel en/of het doen van een investering die bedoeld is een nieuw inkomen te verwerven.