Gemeente die bijstand verstrekt geen belanghebbende bij een procedure tussen ex-echtgenoten over partneralimentatie.

Het hof is van oordeel dat de gemeente niet behoort tot de kring van belanghebbenden, nu de onderhavige zaak niet rechtstreeks betrekking heeft op de rechten en verplichtingen van de gemeente. Dat de gemeente een financieel (afgeleid) belang heeft bij de partneralimentatie van de vrouw - de gemeente is immers bevoegd de verstrekte bijstandsuitkering geheel dan wel gedeeltelijk te verhalen op een door de vrouw te ontvangen onderhoudsbijdrage van de man - maakt haar nog niet tot een belanghebbende op wiens rechten en verplichtingen de zaak van de man en de vrouw met betrekking tot de onderhoudsplicht van de man rechtstreeks betrekking heeft.

Nu de gemeente niet als belanghebbende is aan te merken in de zin van artikel 798 Rv, dient zij in het door haar ingestelde hoger beroep niet-ontvankelijk te worden verklaard.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26 november 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:4768