Vrouw is onbedoeld zwanger geraakt. Behoefte kind alleen op inkomen moeder gebaseerd, geen affectieve relatie.

De rechtbank overweegt dat de vrouw niet heeft betwist dat de man vanaf het moment dat hij op de hoogte raakte van de zwangerschap duidelijk kenbaar heeft gemaakt dat hij geen kind met haar wenste. Er is tussen partijen geen sprake geweest van een affectieve relatie in de zin van toekomstgericht samen leven. De man heeft zich vervolgens nimmer als een vader gedragen en in die hoedanigheid contacten met het kind gehad. Tussen partijen bestaat ook geen verschil van inzicht over het tot op heden ontbreken van enige vorm van contact of omgang tussen de man en het kind. Gelet hierop neemt de minderjarige derhalve geen deel aan welstand zoals de man die in zijn leven voert en zal de minderjarige daaraan gelet op de huidige opstelling van de man in de toekomst ook niet aan gaan deelnemen. Onder die omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat alleen het inkomen van de vrouw maatgevend dient te zijn voor de bepaling van de behoefte van de minderjarige.

Rechtbank Amsterdam 13 januari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:43