Afspraak m.b.t. kinderalimentatie niet zonder meer in strijd met het recht. Uitsluitend overeenkomsten waarbij afstand wordt gedaan van de wettelijke verplichting tot betaling van een kinderalimentatie zijn nietig.

Anders dan de vrouw kennelijk ingang wil doen vinden, acht het hof de tussen partijen gemaakte afspraken betreffende de onderhoudsbijdrage ten behoeve van [het kind 1] en [het kind 2], ook wat betreft de periode met ingang van 1 oktober 2008, niet zonder meer in strijd met het recht. Ingevolge het bepaalde in artikel 1:400 lid 2 BW zijn uitsluitend overeenkomsten waarbij afstand wordt gedaan van de wettelijke verplichting tot betaling van een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding nietig. Een overeenkomst waarbij de omvang van de verschuldigde bijdrage wordt vastgesteld kan in beginsel rechtsgeldig zijn.

Gerechtshof Leeuwarden 16 november 2010, LJN: BO5015