Betekening verzoekschrift aan het GBA-adres van de tegenpartij die daar feitelijk niet woont. Kan dat?

Ingevolge artikel 816 Rv moet een echtscheidingsverzoek binnen 2 weken na indiening bij de rechtbank aan de andere partij worden betekend. Wat nu als deze partij naar het buitenland vertrokken is en hij of zij staat nog wel ingeschreven in de GBA in Nederland. Mag er dan aan dat adres worden betekend? Het antwoord is nee. Uit artikel 121 lid 3 Rv volgt dat het exploot dan niet voldoet aan de eisen van een juiste betekening. Immers het exploot heeft de andere partij dan niet bereikt.

Rechtbank Midden-Nederland, 7 augustus 2013; ECLI:NL:RBMNE:2013:3912