Kan een partij aan een afspraak worden gehouden dat eerst mediation moet worden beproefd alvorens naar de rechter te kunnen stappen?

Gelet op de aard van het middel van mediation staat het partijen te allen tijde vrij hun medewerking daaraan alsnog te onthouden, dan wel die om hen moverende redenen te beëindigen. Dat de vrouw thans niet wenst mee te werken aan mediation kan er naar het oordeel van de rechtbank dan ook niet toe leiden dat de vrouw de gang naar de rechter wordt ontzegd. De rechtbank verwijst hiervoor naar de uitspraak van de Hoge Raad van 20 januari 2006 (NJ 2006, 75). De rechtbank gaat derhalve voorbij aan de stelling van de man dat het verzoek van de vrouw op die grond niet ontvankelijk dient te worden verklaard.
Rechtbank Utrecht, 10 maart 2010, LJN BL7414