Nieuwe alimentatienormen Trema gepubliceerd (2011-1)

Het NVvR-rapport Alimentatienormen (ook wel genaamd de ‘Tremanormen’ of het ‘Tremarapport’) bevat normen en richtlijnen, die rechters kunnen toepassen bij de invulling van de wettelijke begrippen draagkracht en behoefte bij het vaststellen van alimentatie. Met het rapport wordt beoogd de rechtsgelijkheid en de rechtszekerheid te bevorderen en de acceptatie bij de justitiabele van de beslissing van de rechter te vergroten. Het rapport wordt incidenteel herzien.

bron: Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak