Kan ter gelegenheid van de mondelinge behandeling in hoger beroep nog het verzoek tot wijziging van kinderalimentatie worden veranderd?

Het hof is van oordeel dat uit het lichaam van het beroepschrift voldoende blijkt dat de man verzoekt om wijziging van zowel de kinderalimentatie voor [kind 1] als voor [kind 2] over de periode van 27 juli 2011 tot 5 september 2014. Daar komt bij dat in het licht van een efficiënte beslechting van het geschil tussen partijen het hof het gewenst acht dat het geschil in volle omvang in de onderhavige procedure aan de orde komt. Het hof is voorts van oordeel dat de toelating van de verandering en vermeerdering van het verzoek niet in strijd komt met de eisen van een goede procesorde aangezien de zaak op het moment van wijziging nog niet in staat van wijzen was. De vrouw heeft de mogelijkheid gehad om ook haar inhoudelijke standpunt ten aanzien van de wijziging kenbaar te maken. Het vorenstaande brengt mee dat het hof de door de man omschreven wijziging van zijn verzoek en de wijziging van het daaraan ten grondslag liggende standpunt toelaatbaar acht. Het hof zal naar het gewijzigd verzoek rechtdoen.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 8 december 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:9316